תלמידה יקרה, בתאריך ו׳ אייר לא יתקיימו לימודים (יום העצמאות נדחה)