בתפילה לנצחון עמ״י במלחמה ולשובם בשלום של כל החטופים